Privacy (AVG)

Astrid van de ‚winkel van astrid’ doet er alles aan om uw privacy veilig te stellen.

Uw persoonlijke gegevens worden in het klant-systeem vastgelegd zodra u artikelen voor verkoop in de ‚winkel van astrid’ heeft aangeboden en Astrid deze na selectie invoert in dit systeem.

Waarom uw gegevens worden vastgelegd
Het doel van het vastleggen van uw naam en contactgegevens is om u en Astrid inzage te geven in de door u voor verkoop ingebrachte artikelen (kleding e.d.). In het daarvoor gebruikte klant-systeem worden de volgende gegevens van u opgeslagen:
. voorletter(s) of volledig voornaam
. achternaam
. adres (soms)
. woonplaats
. e-mailadres
. telefoonnummer

Hoe worden de artikelgegevens vastgelegd
. merk van het artikel
. omschrijving artikel
. kleur van het artikel
. maat van het artikel
. verkoopprijs

Nieuwsbrief
Als inbrenger van artikelen voor verkoop kunt u toestemming geven voor het toesturen van de digitale nieuwsbrief.

Toegang tot uw klant-account
Zodra de door u ingebrachte artikelen zijn ingevoerd in het klant-systeem stuurt Astrid u de inloggegevens voor toegang tot het klant-systeem. Deze inloggegevens bestaan uit een uniek klant-nummer en een uniek wachtwoord . U kunt tot anderhalf jaar na de laatste artikelen-invoerdatum uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

De leverancier van het klant-systeem heeft een verwerkingsverklaring opgesteld om uw privacy te waarborgen, over de verwijdering van uw gegevens en de bewaartermijn

Verwijdering uit klant-systeem
Wilt u uw gegevens uit het klant-systeem laten verwijderen?
Stuur een e-mail naar winkelvanastrid@gmail.com met het verzoek uw account te verwijderen. Astrid zal dit zo spoedig mogelijk doen en u op de hoogte stellen zodra uw gegevens zijn verwijderd.

Uw e-mailadres
Astrid geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Ze gebruikt uw e-mailadres om digitaal met u te communiceren. In de volgende gevallen zal Astrid informatie naar uw e-mailadres sturen:
. uw inloggegevens
. u te verzoeken de niet voor verkoop geselecteerde artikelen op te halen
. altijd via bcc: digitale nieuwsbrief (als u daarvoor toestemming heeft gegeven)
. alle andere communicatie aangaande uw ingebrachte artikelen.

Datalek
Mocht er een data-lek worden ontdekt zal Astrid u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Vermoed u dat het data-lek via de ‚winkel van astrid’ is ontstaan meld dat zo spoedig mogelijk bij Astrid. Zij zal zodra ze heeft uitgevonden hoe het zit aangeven wat de verwachte gevolgen hiervan kunnen zijn.

Inzage en klachten
U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens bij de ‚winkel van astrid’. Heeft u een klacht, meld deze dan eerst bij winkelvanastrid@gmail.com. In het geval u ontevreden bent over de oplossing kunt u een klacht indienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl